Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка С8

 

Ако сушилнята показва код за грешка С8, има проблем с датчика за температура. За да отстраните този проблем, свържете се с упълномощен сервизен център.