Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка С6

 

Ако сушилнята показва код за грешка С6, има проблем с датчика за влага. Изпълнението на програмата отнема повече от обичайното време, повече от 4,5 часа.

Проверете дали машината е свързана към заземен контакт. Ако не е, има проблем с измерването на влажността, който може да бъде отстранен от упълномощен сервизен център.