Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка С0 / СО

 

Кодът за грешка С0 или СО означава, че в машината няма неизправност.