Skip to main content
AEG | Help and Support

Светлината в барабана на сушилнята не се изключва

 

Ако светлината в сушилнята не светва, може да има проблем с крушката. В някои случаи можете да смените крушката и сами. Вижте ръководството за употреба.

В случай на светодиодни крушки, свържете се с упълномощен сервизен център, който да ги смени.