Skip to main content
AEG | Help and Support

Почистване на филтрите на барабанна сушилня

 

  • Филтърът на уреда се намира във вратата или в отвора на вратата. Отстранете филтъра от стойката. Можете лесно да премахнете мъха като търкате филтъра.
  • След почистване на филтъра го поставете обратно в държача. Уредът вече е готов за работа.
  • Ако имате барабанна сушилня с кондензатор или термопомпа, трябва да почиствате и долната част на уреда. Вижте ръководството за употреба.
  • Ако филтрите са изключително замърсени или по тях има натрупан котлен камък, те трябва да се измият под течаща вода или да бъдат обработени с препарат за отстраняване на котления камък. След почистване трябва да можете да виждате през тях, когато ги държите срещу светлината.

Ако не можете да почистите филтрите, можете да ги замените. Можете да закупите филтри от уеб магазина.