Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка Е60 и не загрява

 

Въпрос:
  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е60 и не загрява.
  • Указва проблем с нагряването.
Приложимо към:
  • Вентилирана сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
Решение:

1. Сушилнята не трябва да е вградена в, например, затворен шкаф без никаква вентилация.

Сушилнята може да е монтирана като самостоятелен уред или под плота при достатъчно пространство. Вижте наръчника на потребителя или отделна брошура относно монтирането, предоставена с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.

2. Монтирайте уреда в помещение с достатъчно пространство и добра вентилация:

Ако сушилнята е монтирана в помещение, което е твърде малко, може да настъпи кондензация.

Помещението трябва да е достатъчно голямо (повече от приблизително 10-12 м2). Малките помещения много бързо ще се затоплят силно поради сушилнята и влагата на въздуха ще се кондензира по повърхности с по-ниска температура. Проблемът може да бъде решен в много случаи с добра вентилация, например като се отвори прозорец или врата по време на процеса на сушене.

3. Почистете филтрите и уплътнението на вратата.

Ако филтрите, кондензаторът и уплътнението на вратата на машината не са почистени, те може да произведат прекомерно голямо количество влага в помещението. За допълнителна информация, вижте вашия наръчник на потребителя. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.

4. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксуван за сервизно посещение от инженер, дори през време на гаранционния срок.
Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.