Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка Е50

Кодът за грешка Е50 указва проблем с двигателя или софтуера.

  • Опитайте да нулирате уреда. Изключете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма. Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.
Oops... There was an issue resolving your request

Oops...

There was an issue resolving your request.

Please try the following:

  1. Refresh the web page.
  2. Make sure you have entered the correct web address.
  3. If all else fails, please check back at a later time.

Thank you for your patience and we apologize for any inconvenience.