Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята издава стържещ шум

Ако сушилнята издава стържещ шум, той може да е причинен от датчика за влага или филцовата лента. Ако машината е нова, шумът вероятно ще изчезне след известно време.

Шумът може също да е причинен от частите на прането в машината: метални катарами, ципове, копчета и подобни елементи. Ако шумът не изчезне постепенно с времето, препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.