Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка Е40

 

Въпрос:
  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е40.
Приложимо към:
  • Вентилирана сушилня
  • Кондензерна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
Решение:

1. Проверете дали вратата е добре затворена

Уверете се, че между вратичката на уреда и уплътнението няма затиснато пране.

2. Нулирайте уреда

Отстранете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач). След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.