Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на сушилнята не се отваря

 

Ако вратата на сушилнята не може да бъде отворена, проверете дали някоя от частите на дръжката има видими признаци на повреда. Ако са повредени или вратата все още не може да бъде отворена, свържете се с оторизиран сервизен център.