Skip to main content
AEG | Help and Support

Дръжката на сушилнята е счупена

 

Ако дръжката е счупена, проверете дали по частите на дръжката има видими признаци на повреда. Ако е повредена, свържете се с оторизиран сервизен център.