Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на сушилнята се отваря по време на цикъл

 

Ако вратата на сушилнята се отваря по време на цикъл за сушене, това може да се дължи на претоварване на машината. Премахнете част от дрехите и опитайте отново. Ако проблемът продължи да се проявява, се обърнете към оторизирания сервизен център.

  • Was this article helpful?