Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на пералнята със сушилня се отваря по време на цикъл

 

  • Обикновено вратата може да бъде отворена в началото на цикъл за пране с натискане на бутона старт/ пауза. 
  • Ако вратата може да се отвори по време на цикъл за изпиране или центрофугиране, когато уредът е напълнен с вода, изключете захранването на уреда незабавно. Свържете се с оторизиран сервизен център и не използвайте уреда, докато проблемът не бъде разрешен.