Skip to main content
AEG | Help and Support

Съдомиялната прави късо съединение, изгаря предпазители или задейства прекъсвачи за остатъчен ток

 

Не следва да свързвате пералня и сушилня към веригата на един и същ предпазител. Необходимото комбинирано захранване за тези два уреда превишава безопасния капацитет на стандартните вериги с предпазител. При задействане на прекъсвач за остатъчен ток или изгаряне на предпазител при включване или изключване на уреда, това се дължи на утечка към земя или късо съединение. Ако към една и съща верига на предпазител са свързани няколко уреда, това може да доведе до изгаряне на предпазител или задействане на прекъсвач за остатъчен ток.

  • Включването на уреда във верига на друг предпазител следва да разреши този проблем.

Никога не използвайте удължител за свързване на уредите, тъй като това може да предизвика късо съединение или опасност от пожар.

  • Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.