Skip to main content
AEG | Help and Support

Уплътнението на вратата на пералнята със сушилня е превито и пропуска

 

Обикновено уплътнението на вратата се поврежда от:

  • Претоварване на машината
  • Заседнали между уплътнението и рамката на вратата дрехи в началото на цикъл за пране. За да смените повредено или пропускащо уплътнение, се свържете с оторизиран сервизен център.