Skip to main content
AEG | Help and Support

Пералнята изпомпва постоянно и произвежда пяна

 

Въпрос:
  • Пералнята изпомпва постоянно и произвежда пяна 
Приложимо към:
  • Пералня с предно натоварване (интегрирана и самостоятелна) 
  • Вашата нова перална машина 
Решение:

1. Изключете машината и почистете дренажната помпа и филтъра  

Ако пералнята изпомпва постоянно и произвежда пяна, това указва, че се използва много сапун, който произвежда много пяна и причинява задръстване на системата за нивото. Почистете помпата и филтъра за валма, включително лопатката на помпата (ако лопатката на помпата се вижда, завъртете я с молив и напасвайте отново филтъра). За подробна процедура, вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

2. Пуснете горещо пране без сапун, за да отмиете всички остатъци от сапун от машината  

3. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.