Skip to main content
AEG | Help and Support

От пералнята излиза миризма на изгоряло

 

Проблем:
  • От пералнята излиза миризма на изгоряло
Приложимо към:

 

  • Пералня с предно зареждане (вградена и самостоятелна)
  • Перална машина с горно зареждане
Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Внимание: Ако от пералната машина, от пералнята със сушилня или от барабанна сушилня излиза миризма на изгоряло, незабавно изключете уреда от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.