Skip to main content
AEG | Help and Support

От пералнята излиза миризма на изгоряло

 

Проблем


От пералнята излиза миризма на изгоряло


Приложимо към:


Пералня с предно зареждане (вградена и самостоятелна)
Перална машина с горно зареждане
 

Решение


1. Свържете се с оторизиран сервизен център

 Препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

 
Внимание: Ако от пералната машина, от пералнята със сушилня или от барабанна сушилня излиза миризма на изгоряло, незабавно изключете уреда от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.

 
 
Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.