Skip to main content
AEG | Help and Support

Пералната машина показва съобщение за грешка EHO / EH0

Проблем


Пералната машина показва съобщение за грешка EHO / EH0. Указва проблем с електрозахранването.

Приложимо към:

 

  • Пералня с предно зареждане (вградена и самостоятелна)
  • Перална машина с горно зареждане
     
Решение

1. Проверете електрозахранването, като включите различен уред в същия контакт и вижте дали той ще работи

Ако и другият уред не работи, най-вероятно има проблем с окабеляването.

 
Внимание: Никога не използвайте удължител за свързване на уреди. Това може да предизвика късо съединение или опасност от пожар.

 
Важно: Свържете се с местен електротехник за съвет и насоки по отношение на отстраняване на проблеми с окабеляването.

2. Нулирайте уреда

Отстранете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач). 
След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.
3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.

 
Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.