Skip to main content
AEG | Help and Support

Пералнята показва съобщение за грешка Е40 или издава 4 бипкания /4 примигвания

 

Въпрос: 
  • Пералнята показва съобщение за грешка Е40 или издава 4 бипкания / 4 примигвания. 
Приложимо към: 
  • Пералня с предно натоварване (интегрирана и самостоятелна)  
Решение:

1. Проверете дали вратата е добре затворена  

Ако е необходимо, бутнете вратата здраво, за да а затворите. Чува се щракване.  

2. Проверете дали не се е захванало пране между уплътнението на вратата и стъклото й

Ако е необходимо, махнете част от прането от барабана преди да започнете цикъла наново.

3. В машината има твърде много пране (претоварване)  

Ако е необходимо, махнете част от прането от барабана преди да започнете цикъла наново.  

4. Проверете механичната ключалка за безопасност за деца (ако е приложимо)

  • Освободете ключалката за безопасност за деца с помощта на монета или подобен предмет и опитайте отново.
  • За подробна процедура, вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред. 
  • Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

5. Ключалката на вратата е неизправна  

Ако съветите по-горе не решат проблема, възможно е ключалката на вратата да е неизправна и трябва да се замени. Препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.       

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.