Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата може да се отвори и изтича вода

 

Ако е бил избран цикъл за задържане на изплакването и машината е била изключена чрез селектора за цикли или от контакта, вратата може да се отвори след няколко минути, въпреки че в машината има вода. Водата изтича на пода. При избор на цикъл за задържане на изплакването не забравяйте да стартирате цикъл за източване преди да изключите машината и да отворите вратата.

Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.