Skip to main content
AEG | Help and Support

Отваряне на вратата на пералнята в началото на цикъл за пране

 

Обикновено вратата може да се отвори преди фазата за нагряване или когато нивото на водата в барабана е ниско (през първите 10 минути). Опитайте да добавите още пране.

Ако вратата може да бъде отворена или ако се отваря сама, когато пералнята е завършила зареждането на вода по време на цикъл за изпиране или центрофугиране, изключете незабавно машината от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център.