Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на пералнята се отваря по време на цикъл

 

Обикновено вратата може да бъде отворена в началото на цикъл за пране с натискане на бутона старт/ пауза.

Ако вратата може да бъде отворена или ако се отваря сама, когато пералнята е завършила зареждането на вода по време на цикъл за изпиране или центрофугиране, изключете незабавно машината от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център.