Skip to main content
AEG | Help and Support

Дисплеят е замъглен

 

  • Ако гледате дисплея отстрани или отгоре, той ще изглежда неясен.
  • Регулирането на яркостта и контраста на дисплея ще улесни четенето му.
  • Ако уредът разполага с управление на яркостта и контраста, вижте ръководството на потребителя за подробни указания.

Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизирания сервизен център