Skip to main content
AEG | Help and Support

Счупен горен капак

 

Свържете се с оторизиран сервизен център за ремонт или смяна на капака.

Не използвайте уреда докато проблемът не бъде разрешен.