Skip to main content
AEG | Help and Support

Пералната машина е вдлъбната / повредена / надраскана

 

При откриване на повреда при разопаковане на уреда: 
  • Моля, свържете се незабавно с дистрибутора, за да го уведомите, че уредът е повреден при доставка. Ще намерите телефонния номер на дистрибутора на фактурата или на документа за доставка.

Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.

Откриване на повреда след монтаж/ използвате уреда за първи път: 
  • И в този случай трябва да се свържете с дистрибутора, за да го уведомите за повредата.
Заявка за сервиз:
  • Ако е възможно, когато изисквате обслужване от упълномощения сервизен център, дайте информация за повредения компонент.
  • Ако желаете да смените компонента сами, посетете нашия уеб магазин.