Skip to main content
AEG | Help and Support

Цикълът за изпиране продължава твърде дълго

 

  • Небалансираното зареждане удължава продължителността на цикъла. Това е нормално за пералнята. Пералнята изчислява времето според зареждането и вида на прането, като извежда съответното прогнозно време.
  • Промяната на типа на прането спрямо избрания цикъл може да се отрази на продължителността на прането.
  • Постепенното повишаване на продължителността на цикъла понижава потреблението на енергия. Подобрената фаза на нагряване спестява енергия, а увеличената продължителност осигурява същите резултати от прането (особено при дрехи с нормално замърсяване).
  • Ако не важи никоя от описаните по-горе ситуации, рестартирането на машината ще реши проблема. За да рестартирате машината, изключете я от захранването и изчакайте 30 секунди, след което я включете отново.