Skip to main content
AEG | Help and Support

Времето за пране на дисплея се променя

 

Пералнята изчислява времето според зареждането и вида на прането, като показва съответното прогнозно време. Показаното на дисплея време за пране може да се намали или увеличи за постигане на най-добри резултати от прането с възможно най-ниско потребление на енергия.

  • Функцията “Пестене на време” се използва за съкращаване на времето за пране. Направете справка с потребителското ръководство за подробна информация.
  • Небалансираното зареждане удължава продължителността на цикъла. Това е нормално за пералните.
  • Промяната на типа на прането може да се отрази на продължителността на изпирането.
  • Постепенното повишаване на продължителността на цикъла понижава потреблението на енергия. Подобрената фаза на нагряване спестява енергия, а увеличената продължителност осигурява същите резултати от прането (особено при дрехи с нормално замърсяване).
  • Ако вашата пералня разполага с датчик за тегло, важно е първо да включите пералнята и след това да изберете цикъл, преди да заредите прането в машината. В този случай датчикът за тегло ще работи както трябва.