Skip to main content
AEG | Help and Support

Цикълът за пране е прекалено кратък

 

  • Пералнята изчислява времето според зареждането и показаното време следва тази прогноза.
  • По-малкото количество зареждане или промяната в типа на прането може да доведе до значително понижаване на времето за пране. Ако машината е заредена с мокри дрехи, например в резултат от предварително накисване, това може също да промени продължителността на изпирането.
  • Понякога е възможно зареждането да не е балансирано и пералнята пропуска цикъла за центрофугиране, за да предотврати повреждане. Прекомерното зареждане или поставянето на едно тежко изделие може да наруши баланса в пералнята по време на центрофугиране.
  • Ако никоя от ситуациите по-горе не важи, проблемът може да бъде разрешен чрез изключване на машината от контакта, изчакване 30 секунди и включване отново.