Skip to main content
AEG | Help and Support

Пералнята не нагрява и не извежда код за грешка

 

Електрониката в уреда трябва да може да отчете наличието на дефектен нагревателен елемент и обикновено извежда код за грешка.

Ако това не се случи, следвайте указанията по-долу, за да разрешите проблема:

  • Уверете се, че уредът не е претоварен.
  • Определете дали избраният цикъл предполага нагряване.
  • Уверете се, че филтърът за източване е чист и не е запушен.
  • Ако уредът се зарежда с твърда вода, може да е необходим омекотител за вода.
  • Пуснете сервизно изпиране при най-високата температура без дрехи в машината. След това пуснете цикъла с нов препарат.

Съвременните уреди перат при по-ниски температури, а ако машината е заменила по-стар модел, възможно е да не нагрява до също толкова висока температура като предходната.