Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на пералнята се отваря по време на пране

 

Ако вратата може да бъде отворена или се отваря самостоятелно, когато пералнята е завършила зареждането на вода по време на цикъл за изпиране, или центрофугиране, изключете незабавно машината от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център.