Skip to main content
AEG | Help and Support

Пералнята зарежда вода, когато е изключена

 

Ако пералнята зарежда вода дори когато е изключена, възможно е това да се дължи на замърсявания в клапана за вода. В много случаи това може да се поправи чрез стартиране на цикъл за бързо изпиране и изплакване на вода през клапана. Ако проблемът продължи да се проявява, се обърнете към оторизирания сервизен център.