Skip to main content
AEG | Help and Support

Гуменото уплътнение на вратата на пералнята е разхлабено, повредено или деформирано

  • Свържете се с оторизиран сервизен център за разрешаване на проблема.
  • Не използвайте уреда докато проблемът не бъде разрешен.