Skip to main content
AEG | Help and Support

Часовникът на фурната не може да се свери

 

 

Проблем  

Часовникът на фурната не може да се свери

 
Приложимо към:

 
•    вградена фурна
•    самостоятелна печка
 

Решение


 1. Нулирайте фурната, като извадите щепсела от контакта в продължение на 1 минута или изключите източника на захранване.
 
2. След като захранването бъде подадено отново, часовникът ще започне да мига.
 
Настройте часа, като следвате инструкциите в ръководството на потребителя. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.
3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.