Skip to main content
AEG | Help and Support

Часовникът на фурната не може да се свери

 

Проблем:  
  • Часовникът на фурната не може да се свери 
Приложимо към:
  • вградена фурна
  • самостоятелна печка
Решение:

1. Нулирайте фурната, като извадите щепсела от контакта в продължение на 1 минута или изключите източника на захранване. 

2. След като захранването бъде подадено отново, часовникът ще започне да мига.
 
Настройте часа, като следвате инструкциите в ръководството на потребителя. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.