Skip to main content
AEG | Help and Support

Фурната изгаря предпазители/бушони

 

Проблем: 
  • котлонът/готварската печка непрекъснато взривява/прегаря предпазителя  
Приложимо към: 
  • вградена фурна самостоятелна печка  
Решение: 

1. Уверете се, че предпазителят е достатъчен за електрическото натоварване  

Проверете при вашия електротехник дали имате правилния размер на предпазител и дали котлонът е свързан към отделна група предпазители.  

2. Проверете дали уредът е свързан правилно към електрозахранването  

Осигурете правилна инсталация като се обадите на оторизиран монтажник.  

3. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.