Skip to main content
AEG | Help and Support

Как да почистим предния панел / вратичка на фурна от неръждаема стомана?

 

Въпрос


Как да почистим предния панел / вратичка на фурна от неръждаема стомана?


Приложимо към:

 

  • Вградена фурна
  • Самостоятелна печка
     
Решение


1. Третиране на неръждаема стомана преди монтаж:

Свалете тънкото защитно фолио (ако има).
Почистете повърхността с почистващ препарат, съдържащ алкохол, за да отстраните останалия от лепилото разтворител. Почиствайте по посока на текстурата на стоманата.
Изплакнете с топла вода и препарат за миене на съдове.
Подсушете с чиста, суха кърпа.
Полирайте с препарат за стомана. Винаги полирайте по посока на текстурата на стоманата.
След това полирайте с чиста суха кърпа, за да отстраните остатъците от препарата за стомана / маслото. Полирайте отново по посока на текстурата на стоманата.
2. Третиране на неръждаема стомана по време на употреба:

Изплакнете с топла вода и препарат за миене на съдове.
Подсушете с чиста, суха кърпа.
Полирайте с препарат за стомана. Винаги полирайте по посока на текстурата на стоманата.
След това полирайте с чиста суха кърпа, за да отстраните остатъците от препарата за стомана / маслото. Полирайте отново по посока на текстурата на стоманата.
 

Всички необходими препарати са налични в нашия уеб магазин.