Skip to main content
AEG | Help and Support

Как да почистим предния панел / вратичка на фурна от неръждаема стомана?

 

Въпрос:
 • Как да почистим предния панел / вратичка на фурна от неръждаема стомана?
Приложимо към:
 • Вградена фурна
 • Самостоятелна печка
Решение:

1. Третиране на неръждаема стомана преди монтаж:

 • Свалете тънкото защитно фолио (ако има).
 • Почистете повърхността с почистващ препарат, съдържащ алкохол, за да отстраните останалия от лепилото разтворител. Почиствайте по посока на текстурата на стоманата.
 • Изплакнете с топла вода и препарат за миене на съдове.
 • Подсушете с чиста, суха кърпа.
 • Полирайте с препарат за стомана. Винаги полирайте по посока на текстурата на стоманата.
 • След това полирайте с чиста суха кърпа, за да отстраните остатъците от препарата за стомана / маслото. Полирайте отново по посока на текстурата на стоманата.

2. Третиране на неръждаема стомана по време на употреба:

 • Изплакнете с топла вода и препарат за миене на съдове.
 • Подсушете с чиста, суха кърпа.
 • Полирайте с препарат за стомана. Винаги полирайте по посока на текстурата на стоманата.
 • След това полирайте с чиста суха кърпа, за да отстраните остатъците от препарата за стомана / маслото. Полирайте отново по посока на текстурата на стоманата.