Skip to main content
AEG | Help and Support

Аспираторът спира по време на употреба

 

Възможни причини:

  • Задействан предпазен превключвател.

За да продължите, изключете печката и аспиратора, изчакайте 5 минути и включете отново уреда. Това би трябвало да даде на аспиратора достатъчно време да изстине, както и да рестартира уреда.

  • Голям брой врящи съдове.

Уредът е проектиран да абсорбира миризми, а не големи количества пара.

Проверете дали филтрите са чисти. Сменете ги, ако е необходимо.

Уверете се, че засмукващото действие от аспиратора е достатъчно. Проверете дали въздухът излиза от извода за въздух на външната стена. Ако функцията за рециркулация е активирана, проверете дали въгленовите филтри са поставени правилно.

  • Тръбата към външния въздух е възможно да е запушена или да е с неправилен размер.

Свържете се с оторизиран сервизен център.