Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея се показва съобщение „8.8“

 

На дисплея се показва „8:8“ в цифров формат. Това е нормално.

Ако уредът не работи / не реагира, свържете се с упълномощен сервизен център.

  • Was this article helpful?