Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът показва съобщение U или | |

 

Проблем


Котлонът / печаката показва съобщение U или | |. То показва, че е активирана функцията STOP+GO (поддържане на топлината).


Приложимо към

 

  • вграден електрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
     
Решение

1.  За да деактивирате, натиснете бутона STOP+GO или | |.

За повече информация вижте ръководството за употреба. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.