Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът показва съобщение P

 

Проблем
  • Котлонът / печката показва съобщение P. То указва, че е активирана функцията Booster / Power (Усилвател / Мощност).
Приложимо към:
  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
Решение


1.  Функцията ще се изключи автоматично след кратък период от време и съобщението ще изчезне

За повече информация вижте ръководството за употреба. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.