Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка L

 

Проблем
  • Котлонът / печката показва съобщение L. То указва, че устройството за безопасност на деца е активирано.
Приложимо към
  • вграден електрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
Решение

1.  Деактивирайте заключването за безопасност

Вижте пълното описание в ръководството на потребителя, тъй като начините могат да бъдат различни в зависимост от модела на уреда. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.