Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът показва съобщение H

 

Проблем
  • Котлонът / печката показва съобщение H. Обикновено това означава остатъчна топлина в зоната за готвене.
Приложимо към:
  • вграден електрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
Решение

1.  Оставете зоната за готвене да се охлади

2.  Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако котлонът се е охладил, това вероятно означава проблем със сензора. В този случай ви препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.