Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът показва съобщение А

 

Проблем: 
  • Котлонът/печката показва съобщение А. 
  • Указва, че автоматичната функция за нагряване е включена. 
Приложимо към: 
  • интегриран еклектрически котлон 
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон 
  • интегриран индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 
Решение: 

1. Ако активирате тази функция, можете да получите необходимата степен на нагряване за по-кратко време.  

  • Тази функция задава най-високата степен на нагряване за определено време и след това намалява до правилната степен на нагряване. 
  • За повече информация, вижте ръководството за употреба на абсорбатора.   
  • Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

 

  • Was this article helpful?