Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът показва съобщение "––"

 

Проблем: 
 • Сушилнята показва съобщение за грешка ""––"" 
 • Дисплеят на котлонът показва линия 
 • Прозвучава звуков сигнал, котлонът се изключва  
Приложимо към: 
 • интегриран еклектрически котлон
 • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
 • интегриран индукционен котлон
 • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон  
Решение: 

1. Съобщението ""––"" указва, че е в действие функция Изкл. на автоматичния ключ  

Функция Изкл. на автоматичния ключ изключва автоматично плочата, ако:  

 • Всички зони за готвене са изключени 
 • След включване на плочата не зададете степен на нагряване, 
 • Разлеете течност или оставите някакъв предмет (съд, кърпа и др.) на командното табло за повече от 10 секунди. Прозвучава звуков сигнал и котлонът се изключва. Отстранете предмета или почистете командното табло. 
 • Ако котлонът стане твърде горещ (напр. когато водата в тенджерата изври). Оставете зоната за готвене да се охлади преди да използвате отново котлона. 
 • Не спрете зоната за готвене или промените степента на нагряване. След известно време ""––"" светва  и плочата се деактивира. 

2. Свържете се с оторизиран сервизен център 

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.  

 • Съобщете код на грешка: НC   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.