Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът взривява / прегаря предпазителя

 

Въпрос:
  • Котлонът / готварската печка непрекъснато взривява / прегаря предпазителя 
Приложимо към: 
  • интегриран еклектрически котлон 
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон 
  • интегриран индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 
  • интегриран газов котлон 
  • самостоятелна готварска печка с газов котлон
Решение:  

1. Уверете се, че предпазителят е достатъчен за електрическото натоварване  

Проверете при вашия електротехник дали имате правилния размер на предпазител и дали котлонът е свързан към отделна група предпазител.  

2. Проверете дали уредът е свързан правилно към електрозахранването.  

Уверете се, че сте направили правилна инсталация, като се обадите на оторизиран монтажник.  

3. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.