Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът готви бавно

 

Времето за нагряване се измерва както следва:

  • Използвайте стоманена тенджера, която съвпада идеално със зоната за готвене.
  • Уверете се, че дъното на тенджерата е равно, като притиснете линия към основата.
  • Налейте 1 л вода в тенджерата и поставете капака.
  • Поставете тенджерата върху зоната за готвене. Задайте най-високата настройка.

Вижте указанията за времето за нагряване по-долу.

Обърнете внимание на времето, когато парата започне да излиза от капака.

 

Time (Час)

Ефективност

Безопасност

 

Времето за нагряване на 1 л вода до около 100°C

Потребление на енергия за нагряване на 1 л вода до около 100°C

Температура на околната повърхност при нагряване на 1 л вода до около 100°C

Индукционен

3 - 4 мин

Около 134 Wh

110 ℃

Газов

4 - 5 мин

Около 178 Wh

390 ℃

Керамичен

7 - 8 мин

Около 241 Wh

430 ℃

Залепени плочи

7 - 8 мин

Около 258 Wh

450 ℃

 

Ако времето се отличава значително, се обърнете към оторизиран сервизен център.