Skip to main content
AEG | Help and Support

Котлонът не излъчва топлина

 

Електрическите котлони трябва да се свързват от оторизирания сервизен център на три отделни 230 V фази.

Възможни причини:

  • Липсващи фази.
  • Счупен предпазител от една фаза в таблото.

Вижте ръководството за монтаж или се свържете с оторизиран сервизен център.

За индукционни котлони: уверете се, че тенджерата отговаря на изискванията за минимален диаметър съгласно описанието в потребителското ръководство.

Ако диаметърът е твърде малък или ако няма достатъчно магнитен материал на дъното на тенджерата, котлонът е възможно да не работи при висока/ подсилена настройка.