Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка L

Съобщението L указва, че устройството за безопасност на деца е активирано.

За деактивиране на устройството за безопасност на децата вижте пълното описание в ръководството на потребителя, тъй като начините могат да бъдат различни в зависимост от модела на уреда. 

Ако е приложимо, вижте общия метод, описан по-долу.

  • Изключете печката и я включете отново.
  • Едновременно натиснете бутони „-“ и „+“.
  • След това натиснете бутон „-“.