Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка Н

Съобщението за грешка Н на дисплея обикновено е знак за остатъчна топлина в зоната за готвене.

Ако готварската печка е изстинала, съобщението най-вероятно указва грешка в датчика.

Свържете се с упълномощен сервизен център за отстраняване на проблема.