Skip to main content
AEG | Help and Support

Неприятна миризма от съдомиялната

 

Проблем


От съдомиялната излиза неприятна миризма
 

Приложимо към

 

  • Вградена съдомиялна
  • Самостоятелна съдомиялна
Решение


1. Отстранете всички частици храна от съдовете преди да ги заредите в съдомиялната.

2. Използвайте цикъл за предварително измиване (ако има).

3. Проверете дали филтрите са чисти.

В ръководството на потребителя ще откриете информация, свързана с почистването и поддръжката. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

4. Използвайте ежемесечно специален препарат за почистване на съдомиялни. Следвайте внимателно инструкциите на опаковката на продукта.

Препоръчваме ви специализираните препарати от нашия уеб магазин.

 

  • Was this article helpful?