Skip to main content
AEG | Help and Support

Неприятна миризма от съдомиялната

 

Проблем:
  • От съдомиялната излиза неприятна миризма

Приложимо към:
  • Вградена съдомиялна
  • Самостоятелна съдомиялна
Решение

1. Отстранете всички частици храна от съдовете преди да ги заредите в съдомиялната.

2. Използвайте цикъл за предварително измиване (ако има).

3. Проверете дали филтрите са чисти.

В ръководството на потребителя ще откриете информация, свързана с почистването и поддръжката. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

4. Използвайте ежемесечно специален препарат за почистване на съдомиялни.

Следвайте внимателно инструкциите на опаковката на продукта.

 

  • Was this article helpful?