Skip to main content
AEG | Help and Support

Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода?

 

Въпрос:
  • Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода?

Приложимо към:
  • самостоятелна съдомиялна
  • вградена съдомиялна
Решение:

1. Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода.

Максималната препоръчителна температура е 60°C.

Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като соларни панели), използвайте източника на топла вода, за да намалите потреблението на енергия