Skip to main content
AEG | Help and Support

Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода?

 

Въпрос


Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода?

Приложимо към:

 

  • самостоятелна съдомиялна
  • вградена съдомиялна
     
Решение

1. Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода. Максималната препоръчителна температура е 60°C.

Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като соларни панели), използвайте източника на топла вода, за да намалите потреблението на енергия